Telefonisch bereikbaar op werkdagen van: 8:00 - 18:00

+31 493 560290

Reguliere mest

In onze mestverwerking worden de volgende mestsoorten (vaste fractie) ingenomen en gecomposteerd tot een optimale homogene bodemverbeteraar:

  • Pluimveemest
  • Varkensmest
  • Geitenmest

Mestoverschot

Eraspo heeft zowel de aanvoer van mest als het productieproces in eigen beheer. De mest kan vanaf 15 ton rechtstreeks worden geladen, maar er kunnen ook containerbakken bij de klant geplaatst worden, die opgehaald worden op het moment dat ze vol zijn. Neemt u voor de inname van uw mestoverschot contact op via +31 493 560290 of via onderstaand formulier.

Naast pluimvee-, varkens- en geitenmest neemt Eraspo ook rundveemest en bandenmest in. Tevens wordt biologische mest ingenomen. Eraspo is hiertoe SKAL-gecertificeerd.

Mestcompostering

Eraspo composteert en hygiëniseert de aangeleverde mest. Tijdens het composteringsproces wordt de organische stof in de mest gestabiliseerd en pathogenen en onkruidzaden worden afgedood door verhitting tot minimaal 70°C voor de periode van minimaal 1 uur. Massa en volume nemen af door grondige waterverwijdering en er ontstaan droge, homogene eindproducten. Afhankelijk van de NPK behoefte van de bodem, kunnen hier eventueel nog nutriënten aan toegevoegd worden.

De composteerinstallatie van Eraspo is volgens verordening EG 1069/2009 erkend en geregistreerd onder nummer NL7348 EEG/CEE.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

+31 493 560290 info@eraspo.nl

Contactformulier

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×